Logo Turfroute
Donkerbroek

Donkerbroek (foto J. Knevelman)


Inleiding

Onderstaande informatie heeft met name betrekking op de met een rode kleur aangegeven vaarwegen op het kaartje van de zogenoemde Kleine Turfroute in Zuidoost-Friesland.


Gratis toegang

Met ingang van het seizoen 2017 hoeft niet te worden betaald voor toegang tot het in Zuidoost-Friesland gelegen deel van de Turfroute. In Passantenhaven De Uutwiek te Oldeberkoop moet wel liggeld worden betaald. Ook moet voor het gebruik van de voorzieningen in Appelscha, Donkerbroek, Hemrik, Gorredijk en Oldeberkoop worden betaald.


Vaarseizoen

Het vaarseizoen is van 15 mei tot en met 15 september. Als 15 mei op een zondag of een feestdag valt, begint het vaarseizoen op 16 mei. Als 15 september op een zondag valt, eindigt het vaarseizoen op 14 september.


Bedieningstijden bruggen en sluizen

De bruggen en sluizen worden bediend van 09.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze. Behalve in de maanden juli en augustus worden de bruggen en sluizen op zondagen niet bediend. Op feestdagen, zoals bijvoorbeeld Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen, worden de bruggen en sluizen ook niet bediend.


Doorvaarthoogte vaste bruggen

De vaste bruggen in de met een rode kleur aangegeven vaarwegen hebben een doorvaarthoogte van minstens 3.70 meter. Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat er op andere delen van de Turfroute in Zuidoost-Friesland vaste bruggen zijn met een lagere doorvaarthoogte, zoals de spoorbrug bij Heerenveen, de spoorbrug bij Vegelinsoord, de brug bij Oldeboorn en de bruggetjes tussen het centrum van Heerenveen en de Engelenvaart.


Toegestane afmetingen en snelheid

Op de vaarwegen gelden de volgende maximumafmetingen: een lengte van 28 meter, een breedte van 5 meter en een diepgang van 1.10 meter. De maximumsnelheid is 6 kilometer per uur.


Communicatie over bruggen, sluizen en vaarwegen

Met vragen, klachten of opmerkingen over de bediening van bruggen en sluizen en de bevaarbaarheid van de vaarwegen kunt u terecht bij sluiswachters en/of havenmeesters. U kunt ook bellen met Provincie Friesland, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon (058) 292 59 25.


Loopbruggetjes

Tussen Gorredijk en de Damsluis bevinden zich in de Opsterlandse Compagnonsvaart 10 bruggetjes die u zelf moet bedienen. In de zomervakantie zijn er vaak scholieren die de bruggetjes tegen een geringe vergoeding voor u bedienen.


Aanlegplaatsen

Aanlegplaatsen zijn er in/bij Appelscha, Donkerbroek, Gorredijk, Hemrik, Lippenhuizen, Mildam, Oldeberkoop, Oosterwolde, Wijnjewoude, Sluis I en Sluis II. De maximale aanlegduur is 3 x 24 uur, met uitzondering van passantenhaven De Uutwiek in Oldeberkoop.


Konvooivaarten

Het is mogelijk om na het einde van het vaarseizoen nog naar de winterbestemming te varen en voor het begin van het vaarseizoen de winterbestemming al weer te verlaten. Daartoe worden ieder jaar tijdens de zogenoemde konvooivaarten de bruggen en sluizen bediend.
Op zaterdag 29 april 2017 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van Gorredijk naar de Rolbrug worden gevaren en van Appelscha en Donkerbroek naar Mildam. Vertrek Gorredijk: 10.00 en 14.00 uur. Vertrek Appelscha: 08.00 uur.
Op zaterdag 28 oktober 2017 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk worden gevaren en van Mildam naar Appelscha en Donkerbroek. Vertrek Rolbrug: 10.00 en 14.00 uur. Vertrek Mildam: 08.00 uur.
Actuele informatie over de konvooivaarten vindt u bij de nieuwsberichten. Meer informatie is te verkrijgen bij Provincie Fryslân, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon (058) 292 86 66. U kunt zich daar opgeven voor deelname aan een konvooivaart. Aan de konvooivaarten zijn geen kosten verbonden.


Informatiepunten voor recreanten en toeristen

Appelscha: Boerestreek 23, tel: (0516) 43 17 60
Bakkeveen: Foarwurkerwei 3a, tel: (0516) 54 10 66
Beetsterzwaag: Hoofdstraat 82, tel: (06) 30 70 56 16
Donkerbroek: G.W. Smitweg 20, tel: (0516) 49 12 88
Elsloo: Hoofdweg 29, tel: (0561) 42 15 50
Gorredijk: Hoofdstraat 59, tel: (0513) 46 18 75
Haulerwijk: Hoofdweg Boven 23, tel: (0516) 42 12 94
Heerenveen: Minckelersstraat 11, tel: (0513) 62 55 55
Makkinga: Lyclamaweg 15b, tel: (0516) 44 17 34
Oldeberkoop: Molenhoek 2, tel: (0516) 45 25 55
Oldeberkoop: Wolvegasterweg 1, tel: (0516) 45 12 61
Oosterwolde: Quadoelenweg 29B, tel: (0516) 51 20 75


Wandel- en fietsgids

Nico Bleeker, sluis- en brugwachter op de Turfroute in Zuidoost-Friesland, heeft onder het motto "Van boord op de Turfroute" een gids gemaakt waarin tien wandelingen en zeven fietstochten worden beschreven. Deze wandel- en fietsgids is onder meer te koop bij de sluis in Gorredijk, bij de Damsluis en bij Sluis II. Echt een aanrader.


Polderhoofdkanaal

In 2015 is het Polderhoofdkanaal opengesteld voor de recreatievaart. Hierdoor is een verbinding ontstaan tussen De Veenhoop en de Nieuwe Vaart, wat het mogelijk maakt om via de Turfroute direct naar De Veenhoop en daarna via het Grietmansrak naar Grou en Drachten te varen en uiteraard omgekeerd. De toegang tot het Polderhoofdkanaal gaat door de Noordersluis respectievelijk de Schouwstrasluis. Deze laatste moet u zelf bedienen door op een daarvoor aanwezige knop te drukken. Let op de daarbij aangegeven instructies! De openingstijden zijn niet altijd synchroon met die van de Turfroute. Op de website van Gemeente Opsterland vindt u de openingstijden en andere praktische informatie.


De Turfroute wordt (nog) beter bevaarbaar

De Turfroute wordt opgewaardeerd. De vaarroute door Zuidoost-Friesland is op dit moment toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 1,10 meter. De Turfroute wordt bevaarbaar gemaakt voor schepen met een diepgang tot 1,30 meter. Daartoe wordt de bodem uitgebaggerd naar een diepte van 1,50 meter. Ook de beschoeiing wordt onderhanden genomen en daartoe worden er duurzame en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Daarnaast kijkt de provincie samen met Stichting De Nije Kompanjons naar het verbeteren van de op- en afstapmogelijkheden bij bruggen en sluizen.Het werk is in volle gang, met name in de Tjonger. Hoewel het baggeren van de route voor een deel gereed is, zal de diepte van 1,30 meter voor het eind van 2017 nog niet voor de gehele route een feit zijn.

Damsluis, tussen Appelscha en Smilde

Damsluis (foto C. Breider)

De sluis in Gorredijk

De sluis in Gorredijk (foto J. Knevelman)

Sluis II, Tjonger

Sluis II (foto C. Breider)

© Stichting De Nije Kompanjons