Logo Turfroute
Gorredijk

Gorredijk (foto J. Knevelman)


Nieuws

Turfroute opgewaardeerd, goed voor een feestje!

De Turfroute is opgewaardeerd. De vaarroute door Zuidoost-Friesland is nu toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 1,30 meter over de gehele breedte. Daartoe werd de bodem uitgebaggerd naar een diepte van 1,50 meter. Ook de beschoeiingen zijn onderhanden genomen en daartoe ontstonden er duurzame en natuurvriendelijke oevers. Ook achterstallig onderhoud is weggewerkt. Verder zijn er plannen om de op- en afstap mogelijkheden te verbeteren bij bruggen en sluizen.

De provincie Fryslân werkte de afgelopen jaren, samen met de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf en in nauwe samenwerking met de Stichting De Nije Kompanjons aan deze opwaardering. Om dit te vieren organiseert de provincie, samen met beide gemeenten en Toeristisch Netwerk Friese Wouden een feestelijk openingsweekend op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018. Tijdens dat weekend zijn er volop activiteiten op verschillende locaties op en rondom het water, voor jong en oud. Zo kunt u onder andere het Tripgemaal in Gersloot bezoeken, deelnemen aan een viswedstrijd bij de Turfhoeke, leren suppen en een rondje kanoën.

Konvooivaart najaar 2018

Op zaterdag 27 oktober 2018 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk (tot sluis Gorredijk) worden gevaren en van Mildam naar Appelscha en Donkerbroek. Vertrek Mildam: 08.00 uur, vertrek Rolbrug: 10.00 uur en 14.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Fryslân, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Konvooivaart voorjaar 2018

Op zaterdag 28 april 2018 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van Gorredijk naar de Rolbrug worden gevaren en van Appelscha en Donkerbroek naar Mildam. Vertrek Gorredijk: 10.00 uur en 14.00 uur. Vertrek Appelscha: 08.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Friesland, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Bedieningstijden Polderhoofdkanaal

De bedieningstijden voor het Polderhoofdkanaal kunnen van die van de Turfroute afwijken. Op de website van Gemeente Opsterland vindt u informatie over het vaarseizoen en de bedieningstijden.

© Stichting De Nije Kompanjons