Logo Turfroute
Gorredijk

Gorredijk (foto J. Knevelman)


Nieuws

Konvooivaart najaar 2017

Op zaterdag 28 oktober 2017 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk (tot sluis Gorredijk) worden gevaren en van Mildam naar Appelscha en Donkerbroek. Vertrek Mildam: 08.00 uur, vertrek Rolbrug: 10.00 uur en 14.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Fryslân, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Konvooivaart voorjaar 2017

Op zaterdag 29 april 2017 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van Gorredijk naar de Rolbrug worden gevaren en van Appelscha en Donkerbroek naar Mildam. Vertrek Gorredijk: 10.00 uur en 14.00 uur. Vertrek Appelscha: 08.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Friesland, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Bedieningstijden bruggen en sluizen in vaarseizoen 2017

In het vaarseizoen 2017 worden van maandag 15 mei t/m vrijdag 15 september de bruggen en sluizen bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze. Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend, op de zondagen in juli en augustus is er echter wel bediening.

Bedieningstijden Polderhoofdkanaal

Het Polderhoofdkanaal is open van 1 juli tot en met 15 september. Bedieningstijden: dagelijks van 9:30 uur - 16:30 uur.
Meer informatie over het Polderhoofdkanaal is te vinden op de website van Gemeente Opsterland.

© Stichting De Nije Kompanjons