Logo Turfroute
Gorredijk

Gorredijk (foto J. Knevelman)


Stichting De Nije Kompanjons


In 1974 werd Stichting De Nije Kompanjons opgericht opdat het voortbestaan van de Turfroute kon worden zeker gesteld. Plannen om een essentieel deel van de route te dempen werden verijdeld door inspanningen van pater Van Ulden. Hij en met hem veel inwoners van het gebied herkenden de Turfroute als belangrijke toeristische trekpleister. Logisch gevolg was het oprichten van een stichting die naast het toezicht op de nakoming van de toen gemaakte afspraken, zorg zou dragen voor de promotie van de route en het begeleiden van haar bezoekers.

Met de beslissing de route open te houden voor de pleziervaart, werden ook de consequenties daarvan duidelijk. De betreffende vaarten moesten bevaarbaar worden gehouden, ook voor de toekomst waarin ook grotere schepen de route moeten kunnen bevaren.

Stchting De Nije Kompanjons houdt zich nog altijd bezig met de promotie van de Turfroute in Zuidoost-Friesland. In dat kader wordt bij de sluis in Gorredijk, de Damsluis (tussen de Wittewijksbrug en Appelscha) en Sluis I (Tjonger) de zogenoemde Turfroute-tas uitgereikt. In die tas zit, onder andere, de gids "Gouden Friese Wouden" met veel informatie over de Turfroute. Deze gids wordt door Friesland Holland Tourist & Travel Service op grote schaal verspreid.

Er is een nauwe samenwerking tussen Stichting De Nije Kompanjons en de betreffende instanties van provincie en gemeenten. De stichting wordt tijdig en accuraat op de hoogte gehouden van maatregelen die hetzij voortvloeien uit meldingen vanuit de stichting, dan wel het gevolg zijn van door provincie of gemeenten ingezette werkzaamheden aan de route. De stichting is een partner van de betreffende provinciale en gemeentelijke instanties en wordt betrokken bij beslissingen die de Turfroute betreffen. De stichting functioneert als verlengstuk van het provinciale en gemeentelijke ambtelijke apparaat.

Het bestuur van Stichting De Nije Kompanjons bestaat uit vrijwilligers die, evenals de medewerkers, zonder vergoeding de werkzaamheden verrichten.

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opst. Compagnonsvaart (foto J. Knevelman)

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opst. Compagnonsvaart (foto J. Knevelman)

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opst. Compagnonsvaart (foto J. Knevelman)

© Stichting De Nije Kompanjons